Gränslandslitteratur

En del litteratur är svår att klassificera. Den ligger i gränslandet mellan fiktion och faktatext och denna genre växer allt mer menar Helén Andersson i biblioteksmagasinet noll27 nummer 9, 2013. Väldigt ofta handlar det om memoarer eller självbiografier. För att de ska ges ut som faktatext får det naturligtvis självklart vara att allt som står i boken är sant. I annat fall ska den klassificeras som skönlitteratur. Om man som författare berättar om det som hände när man var liten är det ju förstås fakta. Samtidigt är det tveksamt om man kommer ihåg rätt. Tiden kan göra att minnet blir diffust. Egenutgivningen har ökat betydligt de senaste åren och det är vanligt att man skriver biografier men slirar lite på sanningen. Man skulle kunna tänka sig att det har kommersiella orsaker. Att breda på lite extra när man berättar gör att det hela blir mer spännande vilket i sin tur gör att boken säljer bättre. Andra typer av texter i gränslandet är bloggar och inlägg på sociala medier.

Vem bestämmer då vilken klassifikation boken ska ha? Tidigare beslutades detta helt och hållet av Kungliga biblioteket, KB. Numera är det fortfarande KB som gör det men de tar nuförtiden hänsyn till författarens intentioner med boken.

Rekommenderade artiklar