Bibliotekens funktion

Idag fyller biblioteken en stor funktion. Förutom att man där kan låna böcker finns där även tidningar, filmer och annan media till utlåning. Vill man inte ha tryckt media kan man låna många av dem digitalt och på distans så man kan helt enkelt sitta hemma och låna via sin dator eller iPad. Dessutom finns datorer att låna på biblioteken och naturligtvis också internetuppkoppling och utskriftsmöjligheter. Enligt bibliotekslagen ska de allmänna biblioteken verka för utvecklingen av det demokratiska samhället. Detta ställer krav på den mängd litteratur som bör finnas på ett bibliotek. Men bibliotek är inte ett modernt påfund. Under Antiken fanns det största biblioteket i världen i Alexandria i Egypten med enorma samlingar av litteratur på papyrusrullar. Tyvärr brann det ner år 47 f Kr. I Sverige har vi ett nationalbibliotek som heter Kungliga Biblioteket eller KB. Nästan all litteratur som ges ut i Sverige har ett referensexemplar där.

Klassifikationssystem

För att kunna ha koll på allt som finns på biblioteken använder man i Sverige sedan 1921 ett klassifikationssystem som heter SAB. Det går enligt Libris, den svenska söktjänsten som visar alla titlar på svenska bibliotek, från A – Bok- och biblioteksväsen via H – skönlitteratur till Ä – tidningar. Eftersom detta är ett helt svenskt system har KB gått över till det internationella Dewey decimalklassifikationssystem vilket är det mest spridda systemet i världen och används av bibliotek i över 135 länder. Det finns många likheter mellan systemen men den största skillnaden är att SAB använder bokstäver medan Dewey använder siffror i klassifikationen.

Rekommenderade artiklar