Olika typer av bibliotek

Den vanliga typen av bibliotek kallas för folkbibliotek och är oftast kommunala. Det finns nästan 1100 folkbibliotek i Sverige och enligt svensk biblioteksförmedling ska det finnas minst ett i varje kommun. I geografiskt utbredda kommuner har man ibland också satsat på mobila bibliotek så kallade bokbussar. De kör runt på landsbygden och förser kommuninvånarna med litteratur.

Skol- och universitetsbibliotek

En annan typ av bibliotek som alla säkert känner till är skolbiblioteken som alla Sveriges elever ska ha tillgång till idag enligt lag. Universitets- och högskolebibliotek ska också finnas enligt lag och de kallas forskningsbibliotek då de förutom studenter även ska serva forskare.

Specialbibliotek

Specialbiblioteken tillhör också gruppen forskningsbibliotek. De innehåller litteratur inom vissa speciella områden. De riktar sig främst till forskare eller anställda inom olika verksamheter som exempelvis jurister på en advokatbyrå. Där finns ibland också unika samlingar som till exempel på Svenska filminstitutets bibliotek där man hittar tusentals originalmanuskript. Ofta kan man även som privatperson besöka vissa specialbibliotek.

Sjukhusbibliotek

På större sjukhus finns det medicinska bibliotek för att vårdpersonal och studenter ska kunna hitta relevant medicinsk forskning.

Fängelsebibliotek

Biblioteken på våra fängelser är inte lagstadgade. Det är upp till varje anstalt om man vill driva ett eller inte. Vissa anstalter har egna bibliotek och personal medan andra avtalar med kommunbiblioteket att sköta verksamheten.

Rekommenderade artiklar