Vad är litteratur?

För många är litteratur bara lika med påhittade berättelser. Men även texter som beskriver verkligheten är litteratur. Man skiljer ofta mellan skönlitteratur som är fiktiv och facklitteratur som är faktabaserad men idag finns också texter som ligger lite emellan. Exempel på sådana är bloggar och inlägg på olika sociala medier. Är de fiktion eller fakta? Det beror nog på vilken synvinkel man ser det från men de är i alla fall att betrakta som litteratur. Ett annat exempel är tidningsartiklar. Ofta ser man dem som fakta. Vad man kanske inte tänker på är att journalisten ofta undviker vissa fakta och framhåller andra för att vinkla artikeln och få läsaren att se det utifrån hans synvinkel.

Berättelser i form av romaner har vi njutit av i långa tider. Från början var det muntliga berättare som gick från by till by och berättade historier. För att de skulle komma ihåg var berättelsen ofta på rim och med upprepningar. Man trollband publiken med hemska jättar, enögda monster, cykloper, som åt människor och viskande sirener som lockade sjömän så att skeppen kastades mot de farliga klipporna och krossades. Alla dessa hemskheter hittar man i gamla grekiska verk som är 2700 år gamla men också i dagens skräcklitteratur.

Genrer i litteraturen

Förutom skräck finns det många andra genrer inom skönlitteraturen. Traditionellt sett delade man denna litteratur i tre genrer: epik, lyrik och dramatik. Epik var den berättande litteraturen, lyrik var dikter och dramatik var pjäser som spelades. Numera har epiken utvecklats och har en enorm mängd av underavdelningar skulle man kunna säga. Vi har historiska romaner, science fiction, thriller, äventyr, kriminalromaner, kärleksromaner, feel good, chick lit, fantasy, parodi, rysare och naturligtvis litteratur för barn och ungdom. Att det finns så många olika genrer inom litteraturen idag beror troligtvis på att alla nuförtiden kan läsa. Därför utvecklas litteraturen efter olika tycke och smak. Förr var det bara en viss samhällsklass som var läskunnig medan större delen av befolkningen var analfabeter.

Varför ska man läsa böcker?

Det är viktigt med litteratur av flera anledningar. Först och främst får läsaren en möjlighet att drömma sig bort och koppla av från verkligheten. Det kan man behöva göra för att slappna av från en stressig vardag men det kan också vara för att det ger möjligheter att skapa nya drömmar och visioner. Ser man det ur ett bildningsperspektiv är läsning av litteratur viktigt för att lära sig om andra kulturer och tidsepoker samtidigt som man utökar sitt ordförråd och sitt språk. En annan viktig orsak är att det är hälsosamt. Det har nämligen visat sig enligt Anders Hansen i Läkartidningen nummer 51-52, 2008 att de som har högre utbildning och därmed har läst mycket inte alls lika ofta får sjukdomen Alzheimers.

Rekommenderade artiklar