pappershogSKICKA DITT MANUS TILL FAUN FÖRLAG

Har du ett bokmanus som du vill ge ut är du välkommen att skicka det till oss. När ditt manus har tagits emot, lämnar vi ut det till någon av våra lektörer som läser och gör en bedömning. I Vi  tar kontakt med de författare vilkas manus vi bedömer som intressanta för utgivning.

Om ditt manus omfattar mer än 15 A4-sidor, vill vi ha det  utskrivet på papper och skickat med vanlig post.

Bifoga ett följebrev och en kort sammanfattning av ditt manus. Använd gärna teckenstorlek 12 eller 14 punkter, 1,5 radavstånd och ett läsvänligt typsnitt (t.ex. Times New Roman). Glöm inte att uppge dina kontaktuppgifter: namn, e-post, adress och telefonnummer.

Inskickade manus kan vi tyvärr inte returnera i nuläget.

Samtidigt som du postar ditt manus till oss kan du även mejla det som word-dokument till info@faunforlag.se. Du får då ett bekräftelsemejl.

Sänd ditt pappersmanus till:

Faun Förlag
Manus
Jökelvägen 1
722 31 Västerås