Siewert Carlsson har mångårig erfarenhet som journalist, författare, skrivarlärare och redaktör. Han har bland annat startat och drivit Skrivarpedagogutbildning vid Sörängens folkhögskola, en högskoleklassad utbildning, landets enda i sitt slag, från 2002 till 2010. Lärare i skrivande, litteratur, psykologi och etnologi från 1990 till 2010 vid Sörängens folkhögskola.

Siewert Carlsson har under lång tid varit ledare för intensivkurser i skrivande, bland annat under den årliga poesifestivalen i Nässjö. Numera  är han verksam i Västerås med skrivarkurser vid sidan av att vara bokförläggare i Faun Förlag.

Siewert Carlssons ”Skrivarbok” är en snart klassisk lärobok i skrivande, den utkom med första upplagan 1999 och är nu utkommen i en sjunde reviderad upplaga.

Under sommaren 2010 debuterade Siewert Carlsson som barnboksförfattare tillsammans med sin son Edvin med ”Räven, Bäver och den magiska soppan” med bilder av Roger Nilsson.

Våren 2012 publicerade Siewert Carlsson i bokform en essäistisk skildring av Ulla Olins poetik, en ingående närstudie av ett helt livs diktning av en av den svenska moderna litteraturens största diktare. Ulla Olin var verksam på Sörängens folkhögskola under många år och var Siewert Carlssons företrädare som skrivar- och littteraturlärare på Sörängens folkhögskola. Boken heter ”Som om det fanns en strand – saklighetens mystik i Ulla Olins poesi”.

Framtiden börjar nu är en teaterpjäs, baserad på flera års insamlande av berättelser från Norra Sandsjö-bygden på Småländska Höglandet. Pjäsen uppfördes i en något modifierad version i Bodafos år 2000. Det är en tidsresa från vikingatid till nutid med spännande möten mellan vikingar och riddare, präster och bönder, entreprenörer och revoltörer. Sveriges första kvinnliga journalist, Wendela Hebbe, och biskopen och kvinnokarlen Esaias Tegnér agerar i sin tid och bygdens ungdomar i sin nutid.

Displaying 1–8 of 8
 • Elin Wägners Småland – idag

                          1939 skrev Elin Wägner Tusen år i Småland, en reportagebok om landskapet och dess invånare. Nu, snart sjuttio år senare, tar författare i Smålands Författarsällskap upp Elin Wägners tråd.I ett tjugotal bidrag skildras händelser, människor och skeenden under den tid som gått och […]

 • Framtiden börjar nu

            Välkommen till en tidsresa och teaterpjäs om livet vid Emåns källor på Småländska höglandet. Det unga paret Maria och Mats som ska möta framtiden och de får inspiration av historiska personligheter. Som den sköna och begåvade Wendela Hebbe. Hon förvrider huvudet på biskopen och nationalskalden Esaias Tegnér: Livet är ej […]

 • Räven, Bäver och den magiska soppan

            Det här är berättelsen om den lille Räven, som en morgon får ett viktigt uppdrag av sin farfar. Följ med Räven på hans äventyr och du får möta Kanin, Uggla, Bäver och inte minst Rävens märkliga farfar och hans magiska soppa som ställer till det för Räven och hans vänner… […]

 • Skrivarböcker för alla skrivare

                              Vi har två renodlade läroböcker i skrivande att erbjuda i vår bokshop. Den första är Skrivarbok av Siewert Carlsson, en bok som hittills utkommit i sex upplagor och den andra är Det var en gång… om konsten att skriva sitt liv […]

 • Skrivarbok – sjätte upplagan

  Detta är den sjätte upplagan av den populära Skrivarbok. Det är en starkt omarbetad upplaga av boken. Skrivarbok är en lärobok och handbok och inspirationsbok för alla skrivare. Boken har nu utkommit i en sjätte, starkt omarbetad upplaga. Skrivarbok används i många skrivarlinjer på folkhögskolor, i andra skrivarkurser och förstås av många som skriver och vill utveckla sitt skrivande […]

 • Skrivarbok, sjunde upplagan

  Detta är den sjunde upplagan av vår populära Skrivarbok. Det är en  något omarbetad upplaga av boken. Skrivarbok är en lärobok och handbok och inspirationsbok för alla skrivare. Boken har nu utkommit i en sjunde, omarbetad upplaga. Skrivarbok används i många skrivarlinjer på folkhögskolor, i andra skrivarkurser och förstås av många som skriver och vill utveckla sitt skrivande inom […]

 • som om det fanns en strand

              Ulla Olin debuterade som poet 1939, nitton år ung. Sågs som ett underbarn och lästes flitigt av de unga i Finland, där hon växte upp i finlandssvenska Esbo utanför Helsingfors. Det var en bestämd flicka, med studentmössa på huvudet, som överlämnade ett handskrivet manus till en första diktsamling. Det […]

 • TVÅ BÖCKER FÖR ALLA SKRIVARE

      Två utmärkta handböcker och inspirationsböcker för alla som vill utveckla sitt skrivande kan vi erbjuda. Skrivarbok utkom första gången 1999 och har nu senast utkommit i en reviderad fjärde upplaga 2009. Den har blivit mycket populär bland skrivare på olika folkhögskolor och i andra skrivarkurser och inte minst bland dem som på egen hand vill […]


beskrivning
Siewert Carlsson