Människor på flykt undan fattigdom, krig och förtryck för att finna tryggare och säkrare liv för sig och sina familjer är nu åter en realitet i Europa. I samband därmed frodas också flyktingfientliga och rasistiska åsikter alltmer öppet. Konsekvenserna kan bli förödande såsom de blev i Tyskland på 1930-talet.
Författaren Peter Jahnke skildrar i den autentiska biografiska skildringen På väg ett antal episoder ur två människors – hans föräldrars – öden och äventyr. Dels i ett Tyskland undan nazismens diktatur, dels i Sverige, det nya landet.

 


 

 

Displaying 1–1 of 1
  • På väg

    Människor på flykt undan fattigdom, krig och förtryck för att finna tryggare och säkrare liv för sig och sina familjer är nu åter en realitet i Europa. I samband därmed frodas också flyktingfientliga och rasistiska åsikter alltmer öppet. Konsekvenserna kan bli förödande såsom de blev i Tyskland på 1930-talet. Albin går hem i tankar. ”Är […]


 

 

beskrivning
Peter Jahnke