Idolbild 20160620

 

Per Brandström är född 1940 i Byske, Västerbotten. Han kom som sexåring till dåvarande Tanganyika som barn till svenska missionärer.
Han tillbringade cirka tio år av sin uppväxt i landet, tog realexamen som privatist på Hermods i Malmö, senare studentexamen vid Spyken i Lund. Efter akademiska studier i religionshistoria och socialantropologi disputerade han i kulturantropologi vid Uppsala universitet. Författaren är bosatt i Uppsala sedan 1979. Han har varit lärare och forskare vid flera universitet med långa avbrott för arbete inom Sida-stödda utvecklingsprogram i Tanzania.

Kibela –  hör jag ännu din röst är hans debut som skönlitterär författare.

 

 

Displaying 1–1 of 1
  • Kibela – hör jag ännu din röst

    ”Jag tänker på Kibela, när jag var en liten pojke och på Mhonanja, Nshimba, Kabomho och andra, när jag blev lite äldre, mina vänner och lärare. De var för mig en brygga till andra världar, som jag utan dem aldrig med mitt europiska arv och vita skinn hade kunnat komma nära. Hur danas en människa? Teorier […]


beskrivning
Per Brandström