Mats Wiman är beteendevetare med en bred kunskap om och erfarenhet av livsfrågor. Sedan ett tiotal år har skönheten i ett etiskt och existentiellt perspektiv stått i fokus för hans intresse. Boken ”Se skönheten” vilar på ett personligt engagemang för ett livsviktigt tema – livets skönhet – och på en omfattande läsning inom området.

 

Displaying 1–1 of 1
  • Se skönhetenMats Wiman: Se skönheten

      Vart tog skönheten vägen? En gång betraktade vi ju skönheten tillsammans med sanningen och godheten som livets tre grundpelare. Ändå tappade vi bort det och gjorde det till något trivialt och ytligt, till en fråga om var och ens tycke och smak.Boken Se skönheten är ett försvarstal för skönhetens betydelse i människolivet, ett lågmält […]