Lena Nilsson

Nyckeln till arvslåset handlar om de kvinnor som kontaktat mig genom drömmar för att bli ihågkomna och ibland förlösta. Ofta upprepar vi i livet det som är andras tankar och drömmar. Jag hoppas att med boken så ett frö hos dem som är låsta i sina livsroller och få var och en att inse att vi kan alla skapa vår framtid.

Lena Nilsson arbetar som lärare inom Ayurveda och driver Ayurvedaskolan i Varberg men utöver läraryrket skriver hon böcker. Det blir böcker som ligger nära henne själv med prägel av självupplevda erfarenheter och värderingar. Lena är en sökare, globetrotter och nyfiken på allt.

Displaying 1–1 of 1
  • Nyckeln till arvslåset

    Nyckeln till arvslåset handlar om de kvinnor som kontaktat mig genom drömmar för att bli ihågkomna och ibland förlösta. Ofta upprepar vi i livet det som är andras tankar och drömmar. Jag hoppas att med boken så ett frö hos dem som är låsta i sina livsroller och få var och en att inse att […]


beskrivning
Lena Nilsson