Leif Lewin är en av Uppsala universitets mest högprofilerade professorer med en unik inblick i universitetsvärldens olika kretsar. Initierat och spirituellt, ömsom bitskt och ömsom kärleksfullt berättar han i sin roman ”Ogiltig Frånvaro” om den vishet som universitetet styrs med – av professorer, studenter och universitetspolitiker.

 

Läs mer om Leif Lewin på Wikipedia 

 


 

Displaying 1–2 of 2
  • Ogiltig frånvaro

    Vid själva mösspåtagningen under Valborgsfirandet i Uppsala inträffar en spektakulär händelse: en kvinna faller ner från Carolinabalkongen. Hur hänger detta dödsfall samman med det pågående rektorsvalet och diskussionen om den akademiska friheten? Professorerna har varit dåliga på att försvara friheten. ”Vi politiker är som romarna och ni akademiker är som grekerna. Vi beundrar er kultur men […]

  • Som blommande körsbärsträd

    UTOPI ÄR LIKA VIKTIG SOM REALISM om man ska förstå världen. Utopierna återkommer lika regelbundet i mänsklighetens historia som de blommande körsbärsträden, säger pensionerade professorn Emma Lafferty till sina studenter. En gång har alla uppfinningar och förbättringar börjat som visioner. Romanen är Emmas berättelse om sin familj under fyra generationer – om deras öden, kärlekar […]


beskrivning