Från början arbetade jag som förskollärare i deltidsgrupp under många år Därefter har jag fortbildat mig under cirka 5 år. Det har varit viktigt för mig att förena praktik med teori, vilket har gett mig många a-ha upplevelser. I skriften visar jag på de forskare, som jag tycker har en speciell kompetens inom förskoleåldern och de lärdomar jag anammat från dem. Därmed inte sagt att det inte finns luckor i mitt kunnande. Vidare har jag arbetat som lekterapeut på sjukhus och som talpedagog inom Västerås Kommun
I egenskap av högskoleadjunkt har jag undervisat blivande förskollärare och barnskötare men även arbetat med fortbildning för dessa grupper i barns språk och lärande. Barns utveckling från födelsen är en mycket central och viktig fråga för mig. Agnes Pettersson, en av förskolans pionjärer, har uttryckt följande:
”Barnets tidiga år är grundläggande för livet.” Det har också funnits ett motstånd från förskolans pionjärer mot att ordet barnträdgård skulle bytas ut mot förskola. Kanske till en del var detta berättigade farhågor. Det goda samhället ser till alla människors behov och förutsätter ömsesidighet. Speciellt i början och i sent i livet är behoven större. Det finns grupper av människor som har större behov under hela livet Ett mänskligt samhälle kräver att människan bibehåller och utvecklar sin empatiska förmåga.

 

Displaying 1–1 of 1
  • Se till mig som liten är

        Mitt syfte med boken är att den ska kunna användas som ett hjälpmedel i samtal med föräldrar, alla som är intresserade av förskoleåldern, som jag anser vara så viktig. Att ge beslutsfattare kännedom om de viktiga småbarnsåren och hur de ofta påverkar resten av livet på gott och ont. Att förebygga brottslighet på […]


beskrivning
Greta Ågren