Leif Lewin


Leif Lewin är en av Uppsala universitets mest högprofilerade professorer med en unik inblick i universitetsvärldens olika kretsar. Initierat och spirituellt, ömsom bitskt och ömsom kärleksfullt berättar han i sin roman ”Ogiltig Frånvaro” om den vishet som universitetet styrs med – av professorer, studenter och universitetspolitiker.

 

 

 

 

Läs mer om Leif Lewin på Wikipedia 

 


 

Displaying 1–1 of 1
  • Ogiltig frånvaro

    Vid själva mösspåtagningen under Valborgsfirandet i Uppsala inträffar en spektakulär händelse: en kvinna faller ner från Carolinabalkongen. Hur hänger detta dödsfall samman med det pågående rektorsvalet och diskussionen om den akademiska friheten? Professorerna har varit dåliga på att försvara friheten. ”Vi politiker är som romarna och ni akademiker är som grekerna. Vi beundrar er kultur men […]


beskrivning
Go to Top