Leif Lewin


Leif Lewin är en av Uppsala universitets mest högprofilerade professorer med en unik inblick i universitetsvärldens olika kretsar. Initierat och spirituellt, ömsom bitskt och ömsom kärleksfullt berättar han i sin roman ”Ogiltig Frånvaro” om den vishet som universitetet styrs med – av professorer, studenter och universitetspolitiker.

 

 

 

 

Läs mer om Leif Lewin på Wikipedia 

 


 

Go to Top