Birgitta Stålhammar

Birgitta Stålhammar foto

 

Birgitta Manners Stålhammar (f. Sundblad) har sina rötter i Västerås. Efter att ha utbildat sig på Konstfack till teckningslärare har hon sedan i tur och ordning verkat som lärare i teckning i Västerås, som journalist/redaktör och slutligen som gallerist i Stockholm  – och under tiden tagit en fil.lic. i konsthistoria. Gurkstadens dotter handlar om författarens uppväxt i Västerås, om familjens splittring och konsekvenserna därav, om studietidens kamratliv och slutar med hennes giftermål. Som en röd tråd bakom konflikterna i familjen löper den glädje som natur- och friluftslivet ger henne. Förutom den självbiografiska Gurkstadens dotter” har Birgitta M Stålhammar gett ut Dramatikens hus 100 år (om Dramatenhusets tillkomst, arkitektur och utsmyckning).

 

 

Displaying 1–1 of 1
  • Gurkstadens dotter

        Författaren som är född i ”gurkstaden” Västerås i mitten av 1930-talet berättar om sin uppväxt där och fram till sitt giftermål. Familjen består av mamma, pappa, storebror Gösta och så Birgitta själv. Modern blir psykiskt sjuk och tas in på institution. Fadern överger familjen och slår sig ihop med en ny kvinna. Därmed lämnas de båda barnen vind för […]


beskrivning
Birgitta Stålhammar
  • You may use these HTML tags: <a> <abbr> <acronym> <b> <blockquote> <cite> <code> <del> <em> <i> <q> <s> <strike> <strong>

    Keep me up to date, sign me up for the newsletter!

Go to Top